ფურცელაძის ქუჩა N30, N32 და N34-ში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

თბილისის განვითარების ფონდი პროექტ ,,ახალი ტფილისის’’ ფარგლებში ფურცელაძის N30,32,34-ში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს.
ხელშეკრულების თანახმად უნდა მოხდეს ძველი, ავარიული შენობების დემონტაჟი და ახალი შენობების აშენება, რაც N30 და N32-ში შიდა სარემონტო სამუშაოებს ითვალისწინებს.
ამ ეტაპზე დასრულებულია ფურცელაძის N30 და N32 შენობების დემონტაჟი, მიმდინარეობს N34 შენობის დემონტაჟი.