დიღმის ჭალების საქალაქო პარკის მოწყობის წინასწარი გარემოსდაცვითი დოკუმენტის საჯარო განხილვა