შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ – ვერის პარკის რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

იხილეთ ბმული