ორბელიანის ქუჩა N19,23-ის რეაბილიტაცია

თბილისის განვითარების ფონდი პროექტ ,,ახალი ტფილისის’’ ფარგლებში ორბელიანის N19,23 სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს.
ხელშეკრულება ითვალისწინებს ძველი ავარიული შენობების დემონტაჟს და ახალი შენობების მშენებლობას, შიდა სარემონტო სამუშაოების ჩათვლით. ეზოებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას.
ამ ეტაპზე დასრულებულია ორბელიანის N19 შენობების დემონტაჟი,